Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 101~121-125


ΤΙΤΛΟΣ
Αίτηση του P.Benjamin προς τον Ε.Βενιζέλο για κατάταξη του στην Ελληνική Χωροφυλακή ή Αστυνομία.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1919 Ιούλιος 7
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Benjamin, Prat, Ανθυπολοχαγός
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Παρίσι
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Παρίσι
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αίτηση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Γαλλική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
4
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Υπάρχει μετάφραση στα Ελληνικά.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στη θητεία του στη Γαλλική Αστυνομία στην Αθήνα και ζητεί να καταταγεί ως αξιωματικός στην Ελληνική Αστυνομία ή Χωροφυλακή, λαμβάνοντας την ελληνική υπηκοότητα.
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
5


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution