Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 101~121


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Α.Παπαοικονόμου προς τη Διεύθυνση Χωροφυλακής και Δημόσιας Ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με αίτηση Γάλλου Ανθυπασπιστή να ενταχθεί στην Ελληνική Χωροφυλακή.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1919 Σεπτέμβριος 17
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Παπαοικονόμου, Απ., Αστυνομικός Διευθυντής Αττικοβοιωτίας
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Υπουργείο Εσωτερικών της Ελλάδας, Διεύθυνση Χωροφυλακής και Δημοσίας Ασφαλείας
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει πληροφορίες αξιόπιστων προσώπων που μαρτυρούν ότι ο Ανθυπολοχαγός Benjamin, κατά την παρελθούσα δράση του στην Αθήνα, είχε αναμειχθεί σε εκβιαστικές πράξεις. Βάσει αυτών, γνομοδωτεί ότι δεν πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση του για ένταξη στην Ελληνική Χωροφυλακή ή Αστυνομία. Διαβιβάζει τη σχετική αλληλογραφία.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Benjamin, Prat, Ανθυπολοχαγός
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ
Αθήνα
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control     

   


infolib-libsolution