Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 101~119


ΤΙΤΛΟΣ
Έκθεση της Διεύθυνσης Χωροφυλακής και Δημόσιας Ασφάλειας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επαναφορά στη Χωροφυλακή απολυθέντων οπλιτών.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1919 Ιούλιος 10
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Υπουργείο Εσωτερικών της Ελλάδας, Διεύθυνση Χωροφυλακής και Δημοσίας Ασφαλείας
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Παρίσι
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Έκθεση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει ότι λόγω ανεπάρκειας οπλιτών στις τάξεις της Ελληνικής Χωροφυλακής, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Στρατιωτικών αποφάσισαν να επανακαταταγούν εκείνοι από τους εκκαθαρισθέντες οπλίτες των οποίων η απόλυση έγινε δυνάμει αποφάσεων που υπόκεινται σε αναθεώρηση.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ελληνική Χωροφυλακή
Υπουργείο Εσωτερικών της Ελλάδας
Υπουργείο Στρατιωτικών της Ελλάδας
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution