Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 101~118


ΤΙΤΛΟΣ
Έκθεση του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη βελτίωση της κατάστασης του σώματος της Χωροφυλακής.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1919 Αύγουστος 6
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Αρχηγείο της Χωροφυλακής
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Παρίσι
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Έκθεση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
10
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εμπιστευτική.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Προτείνει μέτρα για τη βελτίωση του σώματος της Χωροφυλακής προκειμένου να αποφευχθεί η εισχώρηση στους κόλπους της Χωροφυλακής προπαγανδιστικών ιδεών που στοχεύουν στη μεταλλαγή του κοινωνικού και κρατικού καθεστώτος.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ελληνική Χωροφυλακή
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
10


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution