Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 101~116


ΤΙΤΛΟΣ
Έκθεση του Ι.Παπαδάκη προς την Ανωτέρα Διοίκηση Χωροφυλακής Μακεδονίας σχετικά με την υποβολή παραπόνων.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1919 Ιούνιος 28
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Παπαδάκης, Ιωάννης, Ταγματάρχης της Χωροφυλακής
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Θεσσαλονίκη
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ανωτέρα Διοίκηση Χωροφυλακής Μακεδονίας
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Θεσσαλονίκη
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Έκθεση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
9
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εμπιστευτική.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Καταγράφει τις υπηρεσίες που παρείχε στο Κόμμα των Φιλελευθέρων κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του ως Αστυνομικού Διευθυντή Δράμας το 1916 και παραπονείται γιατί του αφαιρέθηκε η αρχαιότητα του επειδή φυλακίστηκε από τους Γερμανοβουλγάρους επί διετία. Ζητεί να του δοθούν όσα προνόμια δικαιούται.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Γερμανοβουλγαρικά στρατεύματα
Κόμμα Φιλελευθέρων της Ελλάδας
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
9


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution