Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 011~35


ΤΙΤΛΟΣ
Τηλεγράφημα του Γ. Χρ. Ζωγράφου προς τον Α. Ρωμάνο σχετικά με απόψεις της Ελλάδας για τη στάση της Βουλγαρίας.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1915 Απρίλιος 2
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ζωγράφος, Γεώργιος, Χρηστάκης
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ρωμάνος, Άθως, Πρεσβευτής της Ελλάδας στο Παρίσι
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Τηλεγράφημα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
3
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Μετά από την αντίδραση της Τριπλής Συνεννόησης στην επιστολή του Βενιζέλου, αποστέλλεται τηλεγράφημα στον Πρεσβευτή της Ελλάδας στο Παρίσι Ρωμάνο με επεξηγηματικές οδηγίες, που αποσαφηνίζουν τις απόψεις της Ελλάδας σχετικά με την απρόβλεπτη στάση της Βουλγαρίας, με τους κινδύνους που διατρέχει η εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας και με τον τρόπο που θα έπρεπε να γίνει μια στρατιωτική απόβαση στη Μικρά Ασία.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Entente
Βουλγαρία
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ
Μικρά Ασία
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Εδαφικές διεκδικήσεις
Εδαφική ακεραιότητα
Πόλεμος 1914-1918
Σχέσεις της Ελλάδας με τη Βουλγαρία
Σχέσεις της Ελλάδας με τη Γαλλία
ΘΕΜΑΤΑ
Διεθνείς σχέσεις
Πολιτική
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
3


infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution