Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 086~43


ΤΙΤΛΟΣ
Έκθεση της Διεύθυνσης Υγειονομικής Υπηρεσίας προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Διεύθυνση Επιτελικής Υπηρεσίας σχετικά με τη νοσηρότητα του στρατού.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1926 Αύγουστος 17
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Υπουργείο Στρατιωτικών της Ελλάδας, Διεύθυνση Υγειονομικής Υπηρεσίας
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Υπουργείο Στρατιωτικών της Ελλάδας, Διεύθυνση Επιτελικής Υπηρεσίας
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Έκθεση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
5
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει αριθμούς στατιστικής νοσηρότητας του ελληνικού, του γαλλικού και του αγγλικού στρατού και τα μέτρα, που προτείνει γαι τη βελτίωση της υγείας του στρατεύματος.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βρετανικός στόλος
Γαλλικός στρατός
Ελληνικός Στρατός
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
5


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution