Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 086~41


ΤΙΤΛΟΣ
Έκθεση σχετικά με την ανάγκη να προπαρασκευαστεί ελληνικός στρατός επιθετικής ισχύος.
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Έκθεση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
4
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κολοβό.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στην ανάγκη να προπαρασκευαστεί ελληνικός στρατός επιθετικής ισχύος. Αναφέρει την πολεμική προπαρασκευή της Γερμανίας και οτι οι κλάδοι της βιομηχανίας που μπορούν να συνεισφέρουν στην πολεμική ενέργεια του στρατού είναι σπουδαία βάση για την στρατιωτική οργάνωση της νέας μορφής.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Γερμανία
Ελληνικός Στρατός
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
4


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution