Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 086~32


ΤΙΤΛΟΣ
Έκθεση του Β.Μελά προς τον Γ.Μελά σχετικά με τη Βαλκανική κατάσταση την οποία αντιμεωπίζει η Ελλάδα.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1923 Ιούνιος
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Μελάς, Βασ.
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Βελιγράδι
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Μελάς, Γεώργιος
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Έκθεση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
10
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει τις αντιλήψεις και παρατηρήσεις για τη Βαλκανική κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Αναφέρει προτάσεις για την πολιτική της Ελλάδας απέναντι της Σερβίας και των λοιπών Βαλκανικών κρατών.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βαλκανικά κράτη
Γιουγκοσλαβία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
10


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution