Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 084~71


ΤΙΤΛΟΣ
Αίτησις όπως δηλώσωσιν εγγράφως οι αξιωμαστικοί την στάσιν των απέναντι του νέου Βασιλέως της Ελλάδας Αλεξάνδρου.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1917 Αύγουστος 2/15
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Συνανιώτης, Λάμπρος, Συνταγματάρχης
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Gorlitz
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ελληνικός Στρατός, 4ο Σώμα Στρατού
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Gorlitz
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αίτηση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στη διχόνοια μεταξύ των αξιωματικών που πηγάζει από τη στάση τους απέναντι στο Βασιλιά Αλέξανδρο και ζητεί από το Δ Σώμα Στρατού να διατάξει τους αξιωματικούς να δηλώσουν εγγράφως την στάση τους απέναντι στς βασιλιά.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Αλέξανδρος- Βασιλιάς των Ελλήνων- 1893-1920
Ελληνικός Στρατός, 4ο Σώμα Στρατού
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution