Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 084~11-15


ΤΙΤΛΟΣ
Αίτηση του Ταχήρ Ρεσούλ Κόκκα προς τον Βασιλιά Κωνσταντίνο σχετικά με την παροχή οικονομικού βοηθήματος.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1915 Ιανουάριος 14
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Κόκκα, Ταχήρ Ρεσούλ
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αργυρόκαστρο
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Κωνσταντίνος Α'- Βασιλιάς των Ελλήνων- 1868-1923
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αίτηση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
3
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει οτι, όταν ο Ελληνικός στρατός κατέλαβε την περιφέρεια του Αργυροκάστρου, βρισκόταν στην υπηρεσία της Μουσουλαμανικής Μονής Μέλιανης. Αναφέρει, επίσης, οτι οι κάτοικοι των χωριών γύρω από τη Μονή άρπαξαν την περιουσία της Μονής, την οποία μετέτρεψαν σε χριστιανική, αλλά και την ιδιωτική του περιουσία. Ζητεί προστασία και βοήθεια.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ελληνικός Στρατός
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ
Αργυρόκαστρο
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution