Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 084~11-12


ΤΙΤΛΟΣ
Αίτηση της Επιτροπής Μουσουλμάνων κατοίκων της πόλεως Λεσκοβικίου προς το Ε Σώμα Στρατού σχετικά με την παροχη βοήθειας στους μουσουλμάνους κατοίκους.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1915 Φεβρουάριος 5
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Ιωάννινα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ελληνικός Στρατός, 5ο Σώμα Στρατού
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αίτηση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
7
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει την κατάσταση των μουσουλμάνων της πόλης Λεσκοβικίου και ζητεί την κατασκευή των καταστρεμένων κτιρίων, για να είναι δυνατή η παλιννόστηση των κατοίκων, και την βοήθεια της γεωργικής τάξης.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ
Λεσκοβίκι
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
5


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution