Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 081~13-15


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Βασιλιά Κωνσταντίνου προς τον Αρχηγό της Δημόσιας Ασφάλειας σχετικά με την μετάδοση αφροδίσιων νοσημάτων σε άνδρες του στρατεύματος στη Μακεδονία.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1913 Μάϊος 19
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Κωνσταντίνος Α'- Βασιλιάς των Ελλήνων- 1868-1923
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Θεσσαλονίκη
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Αρχηγός Δημόσιας Ασφάλειας
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Θεσσαλονίκη
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των στρατιωτών που πάσχουν από αφροδίσια νοσήματα και ζητεί από τον Αρχηγό της Δημόσιας Ασφάλειας να επιστήσει την προσοχή στους υγειονομικούς Αξιωματικούς, ώστε να εκτελούν τα καθήκοντά τους με περισσότερη επιμέλεια και ευσυνειδησία.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Αρχηγός Δημόσιας Ασφάλειας
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control



                                                                            


infolib-libsolution