Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 081~13-14


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή της Διεύθυνσης Υγειονομικής Υπηρεσίας Μετόπισθεν Μακεδονίας προς το Αρχηγείο της Δημόσιας Ασφάλειας σχετικά με την μετάδοση αφροδίσιων νοσημάτων σε οπλίτες από κοινές γυναίκες στη Μακεδονία.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1913 Μάϊος 19
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Διεύθυνση Υγειονομικής Υπηρεσίας Μετόπισθεν Μακεδονίας
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Θεσσαλονίκη
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Αρχηγείο της Δημόσιας Αφάλειας
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Θεσσαλονίκη
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται ότι πολλοί οπλίτες της φρουράς στη Θεσσαλονίκη, ανάμεσά τους και πολλοί χωροφύλακες, πάσχουν από οξέα αφροδίσια νοσήματα, τα οποία τους μετέδωσαν κοινές γυναίκες, στις οποίες δεν είχε εφαρμοστεί τέλεια θεραπεία και ζητεί από το Υπουργείο να επιστήσει την προσοχή στους Αστυάτρους και στην Διεύθυνση του Νοσοκομείου Αφροδίσιων Νοσημάτων.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Διεύθυνση του Νοσοκομείου των Αφροδισίων νόσων.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ
Θεσσαλονίκη
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution