Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 081~13


ΤΙΤΛΟΣ
Έκθεση της Διεύθυνσης Υγειονομικής Υπηρεσίας Μετόπισθεν Μακεδονίας προς τη Διεύθυνση Υγειονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Στρατιωιτκών σχετικά με την υπόθεση του Εφ.Ανθυπίατρου Κοπανάρη Φωκ. και των διαφόρων αυτού υπηρεσιών και επιδομάτων.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1913 Οκτώβριος 29
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Διεύθυνση Υγειονομικής Υπηρεσίας Μετόπισθεν Μακεδονίας
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Θεσσαλονίκη
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Υπουργείο Στρατιωτικών της Ελλάδας, Διεύθυνση Υγειονομικής Υπηρεσίας
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Έκθεση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
4
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εμπιστευτική
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στην υπόθεση του Ανθυπίατρου Κοπανάρη Φωκ. για την οποία ενημερώνει το Υπουργείο Στρατιωτικών και ζητεί από αυτό να διατάξει ό,τι θεωρεί σωστό, προτείνοντας ως καλύτερη λύση την απαλλαγή του Κοπανάρη από τα διάφορα επιμίσθια.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Κοπανάρης, Φωκίων
Υπουργείο Στρατιωτικών της Ελλάδας
ΘΕΜΑΤΑ
Δικαιοσύνη-- Στρατιωτική
Στρατός -- Δημόσια υγεία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
3


infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution