Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 081~1-2


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή της Société Générale de Tramways, de Transports et d'Électricité à Smyrne προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη σύλληψη πλοίου στον κόλπο της Σμύρνης.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1913 Σεπτέμβριος 11
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Société Générale de Tramways, de Transports et d'Électricité à Smyrne
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Βρυξέλλες
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Γαλλική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
4
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στην υπόθεση σύλληψης του ατμοπλοίου "Βουρλά " στον κόλπο της Σμύρνης.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Βουρλά (ατμόπλοιο)
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
3


infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution