Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 074~31


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Α.Τριανταφύλλη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία επιστρέφεται επιστολή της εταιρίας T.Nagahara & Co.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1932 Οκτώβριος 20
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Τριανταφύλλης, Α.
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται ότι επιστρέφεται συνημμένα έγγραφο και επιστολή της εταιρίας T.Nagahara & Co και ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας είναι αναρμόδιο για την υπόθεση αυτή.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Εταιρία T.Nagahara & Co
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας της Ελλάδας
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution