Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 074~23


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Χ.Παπανικολαΐδη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία αποστέλλεται αλληλογραφία σχετικά με το ζήτημα της Ελένης Βλαχάβα.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1932 Οκτώβριος 15
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Παπανικολαΐδης, Χ.
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται ότι αποστέλλεται αντίγραφο εγγράφου προς το Ταμείο Εκπαιδευτικής Πρόνοιας Θεσσαλονίκης και ότι ζητήθηκε από την Ελένη Βλαχάβα να επισπέυσει την απάντησή της ώστε να της γνωστποιηθούν τα δικαιώματα από τη διαθήκη της.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βλαχάβα, Ελένη
Ταμείο Εκπαιδευτικής Πρόνοιας Θεσσαλονίκης
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution