Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 074~21


ΤΙΤΛΟΣ
Πιστοποιητικό του Επαρχιακού Συμβουλίου Σμύρνης με το οποίο πιστοποιείται η χηρεία της Αγλαΐας Καραγιαννοπούλου και η ύπαρξη δύο ανήλικων τέκνων.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1929 Μάϊος 24
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Επαρχιακό Συμβούλιο Σμύρνης
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Βεβαίωση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Περιέχεται φωτογραφία της ίδιας και των τέκνων της.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Πιστοποιείται ότι η Αγλαΐα Καραγιαννοπούλου είναι χήρα του Αλεξ.Καραγιαννόπουλου και μητέρα δύο ανήλικων τέκνων.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Καραγιαννόπουλος, Αλέξανδρος
Καραγιαννοπούλου, Αγλαΐα
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution