Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 010~187


ΤΙΤΛΟΣ
Τηλεγράφημα του Α. Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το διορισμό του κόμητος Ντε Βέλε.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1914 Νοέμβριος 21
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ρωμάνος, Άθως, Πρεσβευτής της Ελλάδας στο Παρίσι
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Bordeaux
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Τηλεγράφημα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Γαλλική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ζητεί την έγκριση του Βασιλιά για το διορισμό του κόμητος ντε Βέλε ως πρεσβευτή της Ισπανίας στην Αθήνα.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βέλε, ντε, Πρεσβευτής της Ισπανίας στην Αθήνα
Κωνσταντίνος Α'- Βασιλιάς των Ελλήνων- 1868-1923
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Σχέσεις της Ελλάδας με την Ισπανία
ΘΕΜΑΤΑ
Διεθνείς σχέσεις
Διορισμός, πρόσληψη, παραίτηση, προαγωγή, λύση σύμβασης, μετάθεση, απόσπαση, μονιμοποίηση, απομάκρυνση, μετάκληση, τιμωρία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control



     

   


infolib-libsolution