Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 068~30


ΤΙΤΛΟΣ
Έκθεση του Διευθυντή Εμπορικού Ναυτικού προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονιμίας, Γραφείο Υπουργού σχετικά με το ζήτημα φορτοεκφορτωτών του λιμένος Πειραιώς.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1929 Μάρτιος 9
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας της Ελλάδας
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Έκθεση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
9
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στο ζήτημα των φορτοεκφορτωτών του λιμένος Πειραιώς και στα πορίσματα του Επιλιμεναρχείου Πειραιά για το ζήτημα της εκ περιτροπής εργασίας και στα αποτελέσματα από τον τρόπο εφαρμογής της εκ περιτροπής εργασίας.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Επιλιμεναρχείο Πειραιά
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
9


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution