Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 068~24


ΤΙΤΛΟΣ
Έκθεση του Λιμενάρχη Πειραιά,Θ.Γρηγοράκη προς την Διεύθυνση Εμπορικού Ναυτικού σχετικά με την κατάσταση στο λιμάνι του Πειραιά.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1929 Φεβρουάριος 11
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Γρηγοράκης Θ. λιμενάρχης Πειραιώς
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Πειραιάς
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Υπουργείο Ναυτικών της Ελλάδας, Διεύθυνση Εμπορικού Ναυτικού
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Έκθεση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
14
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εκθέτει τα εργατικά ζητήματα, τις διαφορές και διενέξεις μεταξύ πλοιάρχων, ναυτικών πρακτόρων, εμπόρων και εργατών. Αναφέρει επεισόδια κατά τις εκφορτώσεις, τον αριθμό των εργατών λιμένος Πειραιά και πως κατανέμονται και τις αμοιβές τους. Προτείνει μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών φορτοεκφόρτωσης.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ
Πειραιάς
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
14


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution