Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 068~21


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή της Ελληνικής Αντιπροσωπείας παρά τη Μικτή Επιτροπή Ελληνοτουρκικών πληθυσμών προς το Υπουργείο Εξωτερικών, Β Τμήμα Πολιτικό σχετικά με το ζήτημα των εργοστασίων στη Σμύρνη.
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ελληνική Αντιπροσωπεία παρά τη Μικτή Επιτροπή Ελληνοτουρκικών πληθυσμών
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, Τμήμα Β Πολιτικό
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει οτι η Μικτή Επιτροπή δεν έλαβε καμιά απόφαση σχετικά με την αίτηση των Ελλήνων υπηκόων ιδιοκτητών εργοστασίων στη Σμύρνη. Εκφράζεται η γνώμη οτι, εφόσον είναι δυνατό να αποδειχθεί το δικαίωμα κυριότητας του εργοστασιάρχου επί των μηχανημάτων, δικαιούται αποζημίωση.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Μικτή Ελληνοτουρκική Επιτροπή
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ
Σμύρνη
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution