Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 068~16


ΤΙΤΛΟΣ
Τριμηνιαία Εέκθεση του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας προς το Συμβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών σχετικά με την κατάσταση του προϋπολογισμού.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1929 Φεβρουάριος 7
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδας
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Κοινωνία των Εθνών, Συμβούλιο
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Έκθεση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
20
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εξετάζεται η μορφή του προϋπολογισμού του έτους 1928-1929, τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού από την 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίο 1928 και η εξέλιξη των αποτελεσμάτων των προηγούμενων ετών και ειδικότερα η πορεία των εις το Πρωτόκολλον της Γενεύης αναφερόμενων εισπράξεων και πληρωμών των μέχρι και της χρήσεως 1926-1927 καθυστερημάτων.
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
20


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution