Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 068~8


ΤΙΤΛΟΣ
Αναφορά του Δ.Φικιώτη προς το Υπουργείο Υγιεινής Προνοίας και Αντιλήψεως σχετικά με το υπόμνημα της Ενώσεως των Καπνοβιομηχάνων προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1929 Ιανουάριος 23
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Φικιώτης, Δημήτριος
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Υπουργείο Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως της Ελλάδας
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Έκθεση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
11
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Απάντηση στο υπόμνημα της Πανελλήνιας Ένωσης των Καπνοβιομηχάνων σχετικά με την κατάργηση της υπέρ των αναπήρων και θυμάτων πολέμου λιανικής μονοπωλήσεως καπνού.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Πανελλήνια Ένωση Καπνοβιομηχάνων
Αριθμός Εικόνων :
11


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution