Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 068~7


ΤΙΤΛΟΣ
Σημείωμα του Αθαν.Ι.Ψιλάκη επί των υποβληθεισών παρά της Τραπέζης Benard Freres προτάσεων δια τον κανονισμό του ζητήματος του Δανείου της Εταιρείας Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης-Μοναστηρίου.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1928 Νοέμβριος
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ψιλάκης, Αθαν.Ι.
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Σημείωμα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
6
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρονται οι προτάσεις της Τράπεζας Benard Freres για το διακανονισμό του ζητήματος του Δανείου της Εταιρείας Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης-Μοναστηρίου με τους Γάλλους ομολογιούχους. Επίσης, αναφέρονται παρατηρήσεις στις προτάσεις που υπεβλήθησαν συγκριτικά με τις προτάσεις της Ελληνικής κυβέρνησης το Φεβρουάριο του 1928.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ελληνική Κυβέρνηση
Εταιρεία Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης-Μοναστηρίου
Τράπεζα Benard Freres
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
6


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution