Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 068~6


ΤΙΤΛΟΣ
Έκθεση του Αθ.Ι.Ψιλάκη περί της υποθέσεως των Γάλλων ομολογιούχων του Δανείου της Εταιρείας Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης-Μοναστηρίου.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1928 Ιούλιος 20
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ψιλάκης, Αθαν.Ι.
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Έκθεση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
18
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει οτι είναι αναμφισβήτη η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου έναντι των τέως συμμάχων και ουδετέρων ομολογιούχων για την πληρωμή της υπηρεσίας του δανείου της Εταιρείας Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης-Μοναστηρίου. Αναφέρει οτι το ζήτημα που πρόεκυψε είναι αν η πληρωμή γίνει σε φράγκα χρυσά ή μάρκα χρυσά. Επίσης, αναφέρει τις συννενοήσεις μεταξύ της Ελληνικής κυβέρνησης και των Γάλλων ομολογιούχων για το διακανονισμό του ζητήματος.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ελληνική Κυβέρνηση
Ελληνικό Δημόσιο
Εταιρεία Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης-Μοναστηρίου
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
18


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution