Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 063~63


ΤΙΤΛΟΣ
Έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών, Διεύθυνση Συμβατικών και Εμπορικών Υποθέσεων, σχετικά με τις συμβάσεις εμπορίου, ναυτιλίας και εγκατάστασης της Ελλάδας από το 1928 μέχρι το 1931.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
<1932.
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, Διεύθυνση Συμβατικών και Εμπορικών Υποθέσεων
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Έκθεση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
5
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει τις συμβάσεις εμπορίου, ναυτιλίας και εγκατάστασης, που συνήψε η Ελλάδα από τον Ιούλιο του 1928 μέχρι το 1931, με σκοπό τη ρύθμιση των εμπορικών σχέσεων με τα ξένα κράτη.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ελλάδα
ΘΕΜΑΤΑ
Διεθνείς πράξεις (πρωτόκολλα, συμβάσεις, συνθήκες)
Εμπόριο Διεθνές
Μετακινήσεις πληθυσμών
Ναυτιλία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
5


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution