Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 063~57-58


ΤΙΤΛΟΣ
Πίνακας με τις εισπράξεις του άμισθου Προξενείου Αμβέρσης Α εξαμηνίας του οικονομικού έτους 1932-1933 και σχετικά με την περίπτωση καταργήσεως Προξενείου Αμβέρσης και συγκεντρώσεως της υπηρεσίας αυτού εις την Πρεσβεία Βρυξελλών, αποσπομένων εν Αμβέρση υπαλλήλων της Πρεσβείας.
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πίνακας
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Πρεσβεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες
Προξενείο της Ελλάδας στην Αμβέρσα
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Σχέσεις της Ελλάδας με το Βέλγιο
ΘΕΜΑΤΑ
Διεθνείς σχέσεις
Διοίκηση
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution