Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 063~57


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Χ.Νικολαΐδη προς τον Ι.Ράλλη σχετικά με την κατάργηση του Προξενείου της Αμβέρσας.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1932 Δεκέμβριος 16
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Νικολαΐδης, Χρήστος- Τεώς Πρόξενος της Ελλάδας στην Αμβέρσα
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αμβέρσα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ράλλης, Ιωάννης- 1878-1946
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει ότι, άν το Προξενείο της Αμβέρσας μετατραπεί σε έμμισθη υπηρεσία, θα επέλθει οικονομική ζημιά στο κράτος. Επίσης, αναφέρει τις δυσχέρειες που θα παρουσιαστούν, αν καταργηθεί το Προξενείο.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Προξενείο της Ελλάδας στην Αμβέρσα
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ
Αμβέρσα
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Σχέσεις της Ελλάδας με το Βέλγιο
ΘΕΜΑΤΑ
Διεθνείς σχέσεις
Διοίκηση
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution