Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 063~56


ΤΙΤΛΟΣ
Ημερήσιο σημείωμα περί δημοσιευμάτων του ξένου τύπου 1ης Νοεμβρίου 1932.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1932 Νοέμβριος 1
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Σημείωμα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
8
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται σε δημοσιεύματα του ξένου τύπου σχετικά με το ελληνικό εμπορικό ναυτικό, το ζήτημα των επανορθώσεων, τη Βαλκανική Διάσκεψη, τη δράση των Μποσελβίκων στα Βαλκάνια, με το αν οι Ρουμάνοι είναι βαλκανικός λαός, με το ζήτημα των μειονοτήτων και το νέο κακούργημα του Μακεδονικού Κομιτάτου.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ελληνικό Εμπορικό Ναυτικό
Μακεδονικό Κομιτάτο
Μπολσεβίκοι
Ρουμανία
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ
Βαλκάνια
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Βαλκανικές Συνδιασκέψεις
Επανορθώσεις
Μακεδονικό ζήτημα
ΘΕΜΑΤΑ
Βιαιότητες-- Ωμότητες - Εκτελέσεις
Διεθνείς σχέσεις Επανορθώσεις
Εθνικότητα
Κομμουνισμός Μπολσεβικισμός
Μειονότητες
Ναυτιλία
Τύπος
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
8


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution