Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 063~33


ΤΙΤΛΟΣ
Ημερήσιο δελτίο Αθηναϊκού Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Διεύθυνση Τύπου.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1932 Σεπτέμβριος 2
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας- Διεύθυνση Τύπου
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Δελτίο τύπου
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
8
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρονται δημοσιεύματα των εφημερίδων Ελεύθερο Βήμα, Αθηναϊκά Νέα, Φωνή του Λαού, Πρωΐα, Καθημερινή, Αλλαγή, Ακρόπολις, Ελεύθερος Άνθρωπος, Κραυγή, Πατρίς, Ριζοσπάστης, Πολιτεία, Ελληνική, Νέον Κράτος.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ελληνικός τύπος
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Αθηναϊκά Νέα (εφημερίδα)
Ακρόπολις (εφημερίδα)
Αλλαγή (εφημερίδα)
Ελεύθερον Βήμα (εφημερίδα)
Ελεύθερος Άνθρωπος (εφημερίδα)
Ελληνική (εφημερίδα)
Καθημερινή (εφημερίδα)
Κραυγή (εφημερίδα)
Νέον Κράτος (εφημερίδα)
Πατρίς (εφημερίδα)
Πολιτεία (εφημερίδα)
Πρωΐα (εφημερίδα)
Ριζοσπάστης (εφημερίδα)
Φωνή του Λαού (εφημερίδα)
ΘΕΜΑΤΑ
Τύπος
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
8


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution