Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 063~07-08


ΤΙΤΛΟΣ
Έκθεση του Κ.Μ.Σακελλαρόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών, Β Πολιτική Διέυθυνση σχετικά με παρατηρήσεις σε έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας για την εφαρμογή της Συμφωνίας της Άγκυρας.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1932 Μάιος 12
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Σακελλαρόπουλος, Κωνσταντίνος
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, Β Πολιτική Διεύθυνση
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Έκθεση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
9
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Υποβάλλει παρατηρήσεις πάνω σε έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας για την καθυστέρηση εφαρμογής της Συμφωνίας της Άγκυρας. Αναφέρεται στην αμφισβήτηση από τους Τούρκους της αποδεικτικής ισχύος των πιστοποιητικών ελληνικής ιθαγένειας, στο λόγο καθυστέρησης των εργασιών της Επιτροπής, στον αριθμό των κτημάτων που απομένουν να αποδοθούν, στα κατασχεθέντα κτήματα Ελλήνων υπηκόων, στη δυνατότητα διάθεσης των κτημάτων που έχουν αποδοθεί, στα αιτήματα των Τούρκων που βασίζονται στα άρθρα 5 και 7 της Σύμβασης της Άγκυρας.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Έλληνες Τουρκίας
Μικτή Ελληνοτουρκική Επιτροπή
Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Σύμβαση της Άγκυρας (10 Ιουνίου 1930)
Σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία
ΘΕΜΑΤΑ
Διεθνείς πράξεις (πρωτόκολλα, συμβάσεις, συνθήκες)
Ιδιοκτησία
Ιδιοκτησία Κατάσχεση
Υπηκοότητα
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
9


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution