Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 063~06


ΤΙΤΛΟΣ
Έκθεση του Κ.Μ.Σακελλαρόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών, Β Πολιτική Διεύθυνση σχετικά με το ζήτημα των Μουσουλμάνων, που διεκδικούν κτήματα στην Ελλάδα.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1932 Απρίλιος 19
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Σακελλαρόπουλος, Κωνσταντίνος
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, Β Πολιτική Διεύθυνση
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Έκθεση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
4
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στο ζήτημα των Μουσουλμάνων, που διεκδικούν κτήματα στην Ελλάδα, και ζητεί να αποσταλλούν στοιχεία για να εξακριβωθεί αν είχαν τη νομή και την κάρπωση των κτημάτων την 1η Αυγούστου 1929. Σημειώνει οτι αν εξακριβωθεί από τις Ελληνικές αρχές, οτι οι Μουσουλμάνοι, που κατέχουν σήμερα κτήματα, δεν είχαν τη νομή και την κάρπωση, μπορούν να υποχρεώσουν τους ενδιαφερομενους να παρουσιάσουν μισθωτήρια συμβόλαια ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ελληνικές Αρχές
Μουσουλμάνοι
ΘΕΜΑΤΑ
Ιδιοκτησία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
4


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control     

   


infolib-libsolution