Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 063~05


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Κ.Μ.Σακελλαρόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών, Β Πολιτική Διεύθυνση σχετικά με την αναγνώριση ή όχι Μουσουλμάνων ως δικαιούχων κτημάτων στην Ελλάδα.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1932 Μάρτιος 22
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Σακελλαρόπουλος, Κωνσταντίνος
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, Β Πολιτική Διεύθυνση
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
4
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Επείγον.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει οτι οι περιπτώσεις των Τούρκων, που επικαλούνται τα άρθρα 5 και 7 της Συμφωνίας της Άγκυρας, επειδή αμφισβητούνται από την ελληνική αντιπροσωπεία, υποβάλλονται στη διαιτησία των Ουδετέρων, όπως και ζητήματα των Τούρκων, των οποίων η ελληνική πλευρά αμφισβητεί την προσωπική κατάσταση. Υποβάλλει πίνακα με ονόματα Μουσουλμάνων, για τους οποίους ζητεί πληροφορίες από το Υπουργείο Γεωργίας και από τις αρμόδιες αρχές για το αν πρέπει να αναγνωρισθούν ως δικαιούχοι κτημάτων.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Μουσουλμάνοι
Υπουργείο Γεωργίας της Ελλάδας
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Σύμβαση της Άγκυρας (10 Ιουνίου 1930)
Σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία
ΘΕΜΑΤΑ
Διεθνείς πράξεις (πρωτόκολλα, συμβάσεις, συνθήκες)
Διεθνείς σχέσεις Διαιτησία
Ιδιοκτησία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
4


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control     

   


infolib-libsolution