Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 063~04


ΤΙΤΛΟΣ
Σημείωμα σχετικά με τα πορίσματα της εν Κωνσταντινούπολη έρευνας για τα ζήτήματα που απασχολούν τη Μικτή Επιτροπή.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1932 Ιούνιος 14
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Σημείωμα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
3
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει οτι οι εργασίες της Μικτής Επιτροπής καθυστερούν, γιατί ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις στις οποίες συμφωνούν αμέσως οι δύο αντιπροσωπείες. Επίσης, αναφέρει οτι η Επιτροπή εξετάζει θέματα που αφορούν τις ελληνικές υποχρεώσεις, όπως η απόδοση των τουρκικών κτημάτων στη Θράκη στους Τούρκους δικαιούχους και η αναγνώριση ορισμένων Μουσουλμάνων ως ιδιοκτητών σε κτήματα της Ελλάδας, που είχαν τη νομή και την κάρπωση την 1η Αυγούστου 1929. Σημειώνει οτι, αφού η Ελλάδα αμφισβητεί το δικαίωμα κυριότητας των Μουσουλμάνων σε κτήματα, πρέπει να συγκεντρώσει στοιχεία που το αποδεικνύουν.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Μικτή Ελληνοτουρκική Επιτροπή
Μουσουλμάνοι
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ
Θράκη
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία
ΘΕΜΑΤΑ
Διεθνείς σχέσεις
Ιδιοκτησία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
3


infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution