Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 045~38


ΤΙΤΛΟΣ
Έκθεση σχετικά με τις ελληνο-βουλγαρικές σχέσεις.
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Έκθεση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Γαλλική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
5
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στις ελληνο-βουλγαρικές σχέσεις για το θέμα των μειονοτήτων και στο χρέος "Καφαντάρη-Molloff".
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Mollov, Vladimir- Υπουργός Οικονομικών της Βουλγαρίας- 1873 - 1935
Καφαντάρης, Γεώργιος- Υπουργός Γεωργίας της Ελλάδας- 1873-1946
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Προστασία μειονοτήτων
Πρωτόκολλο Πολίτη-Καλφώφ (29 Σεπτεμβρίου 1924)
Σχέσεις της Ελλάδας με τη Βουλγαρία
ΘΕΜΑΤΑ
Μειονότητες
Οικονομία Δημόσιο χρέος
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
6


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution