Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 045~27


ΤΙΤΛΟΣ
Οικονομική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα, τη Γαλλία και την Αγγλία.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1919 Μάιος 19
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Keynes, John Meynard (1883-1946)
Ρωμάνος, Άθως, Πρεσβευτής της Ελλάδας στο Παρίσι
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Παρίσι
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Συμφωνία
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Γαλλική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Συμφωνία για την παροχή πιστώσεων για τις δαπάνες των τμημάτων του ελληνικού στρατού και στόλου που λειτουργούν υπό την αιγίδα των συμμάχων και για την προμήθεια στρατιωτικού υλικού.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ελληνικός στόλος
Ελληνικός Στρατός
Μεγάλες Δυνάμεις (μετά το 1919)
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Πολεμικό χρέος της Ελλάδας
Σχέσεις της Ελλάδας με τις Μεγάλες Δυνάμεις
ΘΕΜΑΤΑ
Άμυνα Εξοπλισμός
Ναυτικό Οικονομία
Οικονομία Δημόσιο χρέος
Οικονομικές σχέσεις Διεθνείς
Στρατός Οικονομία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution