Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 045~21


ΤΙΤΛΟΣ
Έκθεση της Βρετανού Αντιπροσώπου στην Κοινωνία των Εθνών για την προστασία της βουλγαρικής μειονότητας στην Ελλάδα.
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Αντιπρόσωπος της Βρετανίας στην Κοινωνία των Εθνών
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Γενεύη
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Έκθεση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αγγλική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
6
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει τη δυσθυμία της Κοινωνίας των Εθνών για την μη έγκριση από την Ελληνική Κυβέρνηση της υπογραφής του Πρωτοκόλλου για τις μειονότητες του Σεπτεμβρίου 1924. Σχολιάζει τις αντιρρήσεις της ελληνικής πλευράς για το Πρωτόκολλο και προτείνει τρία ερωτήματα που πρέπει να τεθούν προς την Ελληνική Κυβέρνηση σχετικά με την προστασία των μειονοτήτων.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ελληνική Κυβέρνηση
Κοινωνία των Εθνών
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Προστασία μειονοτήτων
Πρωτόκολλο Πολίτη-Καλφώφ (29 Σεπτεμβρίου 1924)
ΘΕΜΑΤΑ
Διεθνείς οργανισμοί
Διεθνείς πράξεις (πρωτόκολλα, συμβάσεις, συνθήκες)
Μειονότητες
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
6


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution