Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 045~13


ΤΙΤΛΟΣ
Σχέδιο εκκαθάρισης των εκκρεμών ζητημάτων της ανταλλαγής Ελληνικών και Τουρκικών πληθυσμών.
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Σημείωμα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Γαλλική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
5
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Υπάρχουν χειρόγραφες σημειώσεις.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στη διευθέτηση των εκκρεμών ζητημάτων για την ανταλλαγή των Ελληνικών και Τουρκικών πληθυσμών με βάση τη Σύμβαση της Λωζάννης, τις συμφωνίες της Άγκυρας του Ιουνίου 1925 και των Αθηνών του Δεκεμβρίου 1926.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Ανταλλαγή πληθυσμών
Πρωτόκολλα της Άγκυρας (21 Ιουνίου 1925)
Συμφωνία των Αθηνών (1 Δεκεμβρίου 1926)
Συνθήκη Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών Πληθυσμών (17/30 Ιανουαρίου 1923)
Σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία
ΘΕΜΑΤΑ
Διεθνείς πράξεις (πρωτόκολλα, συμβάσεις, συνθήκες)
Μετακινήσεις πληθυσμών
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
5


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution