Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 045~12


ΤΙΤΛΟΣ
Πρακτικό υπογραφής σχετικά με την ανταλλαγή Ελληνικών και Τουρκικών πληθυσμών.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1925 Ιούνιος 21
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Εξηντάρης, Γεώργιος
Χαμδή- Μπέη
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Άγκυρα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρακτικό
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στην ερμηνεία του όρου "ηθικά πρόσωπα" και στην εφαρμογή του 16ου άρθρου της Σύμβασης της Λωζάννης.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Ανταλλαγή πληθυσμών
Συνθήκη Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών Πληθυσμών (17/30 Ιανουαρίου 1923)
Σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία
ΘΕΜΑΤΑ
Διεθνείς πράξεις (πρωτόκολλα, συμβάσεις, συνθήκες)
Μετακινήσεις πληθυσμών
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution