Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 045~04


ΤΙΤΛΟΣ
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με την απάντηση της Ελληνικής Κυβέρνησης προς το Συμβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών για την ακύρωση του Πρωτοκόλλου για τις μειονότητες.
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Μιχαλακόπουλος, Ανδρέας- Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας- 1876-1938
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Τηλεγράφημα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει ότι ο Chamberlain δεν θα σταματήσει στο Παρίσι και δεν θα μπορέσει να τον συναντήσει, εφόσον όμως η απάντηση της Ελληνικής Κυβέρνησης προς το Συμβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών για το θέμα του ενταφιασμού του Πρωτοκόλλου για τις μειονότητες είναι συνταγμένη με βάση την πρόταση του Ε.Βενιζέλου, δεν θα παρουσιασθεί δυσκολία.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Chamberlain, Austen- Sir, Υπουργός των Εξωτερικών της Βρετανίας- 1863-1937
Ελληνική Κυβέρνηση
Κοινωνία των Εθνών Ανώτατο Συμβούλιο
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ
Παρίσι
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Προστασία μειονοτήτων
Πρωτόκολλο Πολίτη-Καλφώφ (29 Σεπτεμβρίου 1924)
ΘΕΜΑΤΑ
Διεθνείς οργανισμοί
Διεθνείς πράξεις (πρωτόκολλα, συμβάσεις, συνθήκες)
Μειονότητες
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution