Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 010~054


ΤΙΤΛΟΣ
Αναφορά του Δ. Πανά προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με επικείμενες αλλαγές στο Μητροπολιτικό θρόνο της Μυτιλήνης.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1914 Απρίλιος 28
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Πανάς Δημήτριος Πρεσβευτής της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Πέραν Κωνσταντινούπολης
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Τηλεγράφημα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται οτι ο Μητροπολίτης Μυτιλήνης ήρθε σε επαφή με ιεράρχες και εξασφάλισε τη μετάθεση του στην Μητρόπολη Εφέσου, την μετάθεση του εκεί Μητροπολίτη στη Φιλιππούπολη και του Μητροπολίτη Φιλιππούπολης Βενιαμίν στη Μυτιλήνη. Επίσης, αναφέρεται ότι επεσήμανε στον Πατριάρχη ότι πιθανή μετακίνηση Μητροπολίτη Μυτιλήνης θα έδινε στην τουρκική πλευρά τη δυνατότητα να εμποδίσει διορισμό νέου και ότι ο διορισμός του Μητροπολίτη Μαρωνείας έγινε διότι η Μαρώνεια μοιράζεται μεταξύ της ελληνικής και της βουλγαρικής πλευράς.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιαμίν, Μητροπολίτης Φιλιππούπολης
Γερμανός Ε΄- Οικουμενικός Πατριάρχης- 1913-1918
Κύριλλος, Μητροπολίτης Μυτιλήνης
Μητροπολίτης Εφέσου (1913)
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ
Έφεσος
Μαρώνεια
Μυτιλήνη
Φιλιππούπολη
ΘΕΜΑΤΑ
Διορισμός, πρόσληψη, παραίτηση, προαγωγή, λύση σύμβασης, μετάθεση, απόσπαση, μονιμοποίηση, απομάκρυνση, μετάκληση, τιμωρία
Εκκλησία Διοίκηση
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution