Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αναζήτηση όρωνΜπορείτε να αναζητήσετε φράσεις, λέξεις ή τμήματα λέξεων που περιέχονται σε προκαθορισμένες κατηγορίες πληροφοριών για τα ψηφιοποιημένα τεκμήρια, που βρίσκονται εντός του συστήματος και είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Παρέχεται η δυνατότητα να συνδυαστούν αναζητήσεις από τρία πεδία κειμένου και τέσσερα πεδία καθορισμένων όρων (λιστών). Οι λογικός τελεστής που συνδέει τα πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης είναι το ΚΑΙ.

Τίτλος
 
Χρονολογία
 
Οπουδήποτε
 
 

Ο χρόνος που απαιτείται για την ανάκτηση των τεκμηρίων που πληρούν τα κριτήρια της αναζήτησης είναι ανάλογος με τον αριθμό των τεκμηρίων που θα βρεθούν.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


infolib-libsolution