Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content


Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο της διαδικτυακής έκδοσης του ψηφιακού αρχείου του Ελευθερίου Βενιζέλου.

 

 

 

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», στο πλαίσιο δημιουργίας ενός ενιαίου εικονικού αρχείου για τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τη νεότερη ελληνική ιστορία, ανέλαβε ως φορέας υλοποίησης τα έργα:

  • «Ψηφιακές Διαδρομές στην Κρήτη του Ελευθερίου Βενιζέλου»(Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020). Το έργο αφορά τη δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού δικτύου πολιτιστικών διαδρομών για τη νεότερη ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία με άξονα την προσωπικότητα του Ελευθερίου Βενιζέλου και τη δράση του στην Κρήτη και κυρίως στα Χανιά. Υλοποιήθηκαν εργασίες τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού (5.449 τεκμήρια) του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και τμήματος της «Βιβλιοθήκης Ελευθερίου Βενιζέλου» της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων, καθώς και μία σειρά ψηφιακών εφαρμογών με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών.
  • «Επιστημονική Τεκμηρίωση και Ψηφιοποίηση Προσωπικού Αρχείου Ελευθερίου Βενιζέλου – Ηλεκτρονική έκδοση με θέμα “Η Κρητική Πολιτεία του Ελευθερίου Βενιζέλου”» (Μέτρο 1.3, Ε.Π. “Κοινωνία της Πληροφορίας”, Πρόσκληση 65): πρόκειται για την επιστημονική τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και προβολή τριών από τις αρχειακές μονάδες του προσωπικού αρχείου του Ελευθερίου Βενιζέλου που βρίσκονται στο Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», στο Ελληνικό Λογοτεχνικό & Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ) και στο Μουσείο Μπενάκη. Ως προς την έκταση το έργο καλύπτει 35.893 τεκμήρια (περίπου 130.000 λήψεις) και συγκεκριμένα ολόκληρα τα αρχεία Βενιζέλου του Ιδρύματος και του ΕΛΙΑ και το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου του Μουσείου Μπενάκη, που διαθέτει και το μεγαλύτερο όγκο του υλικού. Πρόκειται για υλικό ιδιαίτερα σημαντικής ιστορικής αξίας, που κατηγοριοποιείται σε συλλογές εγγράφων, γραφιστικού, φωτογραφικού και χαρτογραφικού υλικού, που αναφέρονται σε σημαντικές πτυχές του έργου, της εποχής και της ζωής του Έλληνα πολιτικού, καλύπτοντας την περίοδο 1880-1936.
  • «Επιστημονική Τεκμηρίωση και Ψηφιοποίηση Προσωπικού Αρχείου Ελευθερίου Βενιζέλου – Ανάδειξη και Προβολή Ψηφιακού Περιεχομένου μέσω του Διαδικτύου» (Μέτρο 1.3, Ε.Π. “Κοινωνία της Πληροφορίας”, Πρόσκληση 172): πρόκειται για την επιστημονική τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και ανάδειξη του προσωπικού αρχείου του Ελευθερίου Βενιζέλου, που βρίσκεται στην κατοχή του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» [συλλογές εγγράφων και φωτογραφικού υλικού, ενδεικτικά: Συλλογή Ελευθερίου Βενιζέλου (δικογραφία δίκης 1933), Συλλογή Κλεάρχου Μαρκαντωνάκη, Συλλογή Βασ. Καλαϊτζή – Μουντάκη «Μικρασιατική Εκστρατεία & Καταστροφή»] και του Μουσείου Μπενάκη (128 φάκελοι, συλλογή εγγράφων της Βουλής και της Γερουσίας, καθώς και της Προσωρινής Κυβέρνησης Θεσσαλονίκης). Το υλικό αποτελείται συνολικά από 8.447 τεκμήρια (25.737 λήψεις) και καλύπτει την περίοδο από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι και τη δεκαετία του 1960.
  • «Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες: Προβολή της ζωής του Ελευθερίου Βενιζέλου και της εποχής του στον παγκόσμιο ιστό μέσα από τεκμήρια της περιόδου και από εκπαιδευτικές και μουσειολογικές δράσεις» (Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», Πρόσκληση 19): πρόκειται για την τεκμηρίωση 9.208 τεκμηρίων από τις αρχειακές συλλογές των Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη: i. Κλέαρχου Μαρκαντωνάκη (αρ. εισ. 177), ii. Τάσου Κεραμειανίδη (αρ. εισ. 718), iii. Σοφοκλή Βενιζέλου (αρ. εισ. 226) και iv. Ελευθερίου Βενιζέλου - Κατάλοιπα Μαρίκας Βενιζέλου (αρ. εισ. 719). Ως προς το περιεχόμενό τους οι συλλογές περιλαμβάνουν διάφορες κατηγορίες και είδη τεκμηρίων, κυρίως επιστολές, αναφορές, εκθέσεις, εφημερίδες, καταλόγους, πίνακες και χάρτες της περιόδου 1886-1964. Επίσης, πραγματοποιήθηκε και η τεκμηρίωση τμήματος της μουσειακής συλλογής του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και των προσωπικών αντικειμένων του Ελευθερίου Βενιζέλου, τα οποία βρίσκονται στην οικία του στη Χαλέπα Χανίων. Το μουσειακό υλικό αποτελείται από 516 τεκμήρια και χωρίζεται στις γενικές κατηγορίες, Έργα Τέχνης, Έπιπλα, Αντικείμενα, Φωτιστικά, Χαλιά, Υφάσματα – Ένδυση και Οχήματα.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


infolib-libsolution